REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU


REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH 01 MAJA 2021 r.

 

Karta upominkowa upoważnia do skorzystania z usług w Akademii WSE Beata Magiera-Cieplak, Mikołów ul. Bandurskiego 5, NIP 937-210-71-24 REGON 852464091, zgodnie z aktualnym cennikiem i wartością karty (z wyjątkiem usług z zakresu medycyny estetycznej). Można nią płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej beatamagiera.pl (z wyjątkiem szkoleń, chyba że karta została na takie szkolenie specjalnie zamówiona i opłacona)

 

 1. Karty są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu, (z wyłączeniem kart, które nie zostały zakupione bezpośrednio w Akademii) w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności karty, jej całość lub niewykorzystana część zostaje utracona.
 2. Kartę można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel. 515 410 386
 3. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną lub osobiście. Przypadku nieodwołania wizyty lub odwołania jej później niż w podanym terminie przepada kwota przeznaczona na umówiony zabieg.
 4. Kartę należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z usług
 5. Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę
 6. Nie ma możliwości wydania reszty w gotówce z kart, które są na kwotę wyższą niż wartość zabiegu
 7. Osoba obdarowana może dopłacić do usługi, jeżeli wartość karty jest wystawiona na niższą kwotę niż kwota zabiegu
 8. Płatność kartą podarunkową nie łączy się z promocjami i rabatami
 9. Akademia WSE nie odpowiada za zgubienie, zniszczenie lub utratę karty – duplikaty nie będą wydawane
 10. Odstąpienie od umowy możliwe jest do 14 dni od daty zakupu karty tylko i wyłącznie przed wykonaniem usługi . Po wykonaniu usługi i opłaceniu jej kartą brak możliwości odstąpienie od umowy zakupu karty podarunkowej.
 11. Reklamacje – klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wniosek zawierający dane umożliwiające identyfikację klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie beatamagiera.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bm.wizaz@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni do daty zgłoszenia.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy jak i w przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść klienta, zwrot wpłaconych środków nastąpi w ciągu  7 dni przelewem na konto klienta.
 13. Integralną częścią Kart podarunkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas zakupu Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
Beata Magiera wizaż, stylizacja, edukacja, usługi ślubne