POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 2016-05-04), dalej RODO, informujemy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AKADEMIA WSE BEATA MAGIERA-CIEPLAK, ul. Bandurskiego, nr 5, 43-­190, poczta Mikołów, NIP: 9372107124, REGON: 852464091, e-mail: bm.wizaz@gmail.com
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług na podstawie RODO
  Art. 6 ust. 1 lit.:
  – na podstawie zgody m.in. w celu wysyłki informacji mailowych o szkoleniach,
  – w celu realizacji umów,
  – w związku z prawnym obowiązkiem Administratora,
  – w celu ochrony interesów osoby, której dane są przetwarzane,
  – w celu realizacji interesów Administratora.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi lub dłużej, o ile będą tego wymagały i pozwalały na to przepisy prawa w szczególnych przypadkach.
 5. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia
  danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu kontaktowym, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bm.wizaz@gmail.com
 8. Brak danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.